WODA

http://zgkimsobotka.pl/

taryfa za wodę: http://zgkimsobotka.pl/wp-content/uploads/2016/01/UCHWA%C5%81A-2017-2018.pdf

harmonogram wywozu nieczystości płynnych: http://zgkimsobotka.pl/wp-content/uploads/2017/12/HARMONOGRAM-WYWOZU-NIECZYSTO%C5%9ACI-P%C5%81YNNYCH-2018-ROK.pdf

Numery alarmowe

ogólnopolski numer w sprawie awarii sieci wodociągowych

994

woda

667-94-4444

kanalizacja

667-95-5555

 

ŚMIECI

http://hadlux.pl/

harmonogram odbioru śmieci:
http://hadlux.pl/wp-content/uploads/2018/06/Harmonogram-odbioru-odpad%C3%B3w-komunalnych-GMINA-SOBOTKA-II-p%C3%B3%C5%82rocze-2018-rok.pdf

informacja o sortowaniu śmieci:
https://www.sobotka.pl/informacja-o-likwidacji-tzw-gniazd-do-zbiorki-odpadow-komunalnych-w-miejscowosciach-letniskowych/

Mieszkańcy Gminy w ramach kwartalnej opłaty, którą wnoszą w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z dowodem wpłaty lub kopią złożonej deklaracji oraz dowodem osobistym mogą wywieźć następujące odpady w określonych ilościach:

– odpady zielone i biodegradowalne (trawa, liście, pocięte gałęzie itp.) – w każdej ilości;

– odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz ceglany lub betonowy, pustaki, kafelki, ceramika sanitarna, drewno konstrukcyjne, płyty gipsowe – do 500 kg raz w miesiącu, powyżej 500 kg odpady będą przyjmowane odpłatnie zgodnie z cennikiem ustalonym przez zarządzającego PSZOK-iem (ZUK HADLUX);

– baterie i akumulatory – w każdej ilości;

– zużyte świetlówki i żarówki – w każdej ilości;

– zużyty sprzęt RTV i AGD – w każdej ilości;

– zużyte opony – w każdej ilości;

– odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, drzwi i okna bez szyb itp.) – w każdej ilości;

– tworzywa sztuczne, szkło, metale, papier, tektura, opakowania wielomateriałowe (kartony po mleku i napojach) – w każdej ilości;

– chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych (farby, lakiery, rozpuszczalniki
i opakowania po tych środkach, opakowania po olejach i płynach samochodowych) – w każdej ilości;

Przywiezione odpady muszą być posegregowane i złożone przez osoby je przywożące w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK-u. Na PSZOK nie będą przyjmowane zmieszane odpady komunalne.

Dotyczy to jednak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy złożyli deklarację śmieciową.

 

PODATKIstawka opłaty miejscowej – 2,22 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20op%C5%82aty%20miejscowej.pdf

opłata od posiadania psów –  roczna stawka 50 zł za jednego psa
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20posiadania%20ps%C3%B3w.pdf

zwolnienie w podatku od nieruchomości (świetlice, biblioteki, muzea, biblioteki, boiska sportowe, pomieszczenia pomocy społecznej, cmentarze)
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sparwie%20zwolnie%C5%84%20w%20podatku%20od%20nieruchomo%C5%9Bci%202016.pdf

wysokość stawek w podatku od nieruchomości
grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,91 zł od 1 m2 powierzchni
zbiorniki wodne – 4,63 zł od 1 ha powierzchni
grunty związane z działalnością pożytku publicznego – 0,48 zł za 1 m2 powierzchni
grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od 1 m2
budynki mieszkalne – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 23,10 zł o 1 m2
budynki zajęte na materiał siewny – 10,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki z udzielaniem świadczeń zdrowotnych – 4,70 zł 1 m2 powierzchni użytkowej
budynki pożytku publicznego – 7,77 zł od 1m2 powierzchni użytkowej

http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20stawki%20w%20podatki%20od%20nierucho%C5%9Bci.pdf

wysokość stawek w podatku od środków transportowych
http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20okere%C5%9Blenia%20wysoko%C5%9Bci%20stawek%20podatku%20od%20%C5%9Brodk%C3%B3w%20transportowych%2028_10_2016.pdf

opłata targowa

http://eboi.sobotka.pl/pliki/sobotka/pliki/Uchwa%C5%82a%20w%20sprawie%20op%C5%82aty%20targowej%202016.pdf

WNIOSKI URZĘDOWE w Urzędzie Miasta i Gminy Sobótka:
http://eboi.sobotka.pl/karty-uslug

 

Chodnik dla Sulistrowic – Radio Wrocław

Historia starań o chodnik w Sulistrowicach sięga lat 70 minionego wieku. Od tamtej pory kolejne sołtyski zgłaszały potrzebę wybudowania tego elementu infrastruktury drogowej w ciągu naszej wsi. Ostatnie lata przyniosły zintensyfikowanie tych starań. Od roku 2020 rozpoczęło się nieustające wnioskowanie do Powiatu Wrocławskiego i Wydziału Dróg i Transportu, o uzupełnienie …

Ograniczenie tonażu na drogach gminnych w Sulistrowicach do 12 i 8 ton

Odświeżam po pewnym czasie informację, ale chyba z wiosną warto przypomnieć. Na terenie naszej wsi, przy zjeździe z głównej ulicy możemy zobaczyć dość często jeden z poniższych znaków. Co te znaki oznaczają? Formalnie jest to znak B-18, który zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa …

Bezmyślne ogniska z odpadów budowlanych i organicznych.

19 września 23, we wtorek po godzinie 19.00 jedna z ekip budowlanych pozostawiła przy ul. Długiej w Sulistrowicach podpalone śmieci budowlane: elementy drewniane, papier, tworzywa sztuczne! Uznali, że zamiast zabrać ze sobą śmieci, jak należy, mogą je podpalić i zostawić nam otwarty niekontrolowany ogień. Wszystko to cudownie się paliło! Interweniowała …

Zebranie mieszkańców Sulistrowic

OGŁOSZENIE zgodnie ze statutem sołectwa Sulistrowice zwołuję ZEBRANIE WIEJSKIE W dniu 15.09.2023 r. (piątek) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej, odbędzie się najważniejsze w roku zebranie mieszkańców Sulistrowic. Na spotkaniu omówimy: fundusz sołecki na 2024 rok – zaplanowane zadania; wykonanie planu z funduszu sołeckiego w 2023 roku; zaplanowane wydarzenia integracyjne …

Plaża gminna ma nowego gospodarza – od 10 maja 23 zarządza SuliCamp

Szanowni mieszkańcy naszej gminy Sobótka! Jest nam niezmiernie miło poinformować Was o naszym nowym punkcie gastro. Tym razem SuliCamp Food/Coś na ząb Tym razem udało nam się pozyskać jedno z najpiękniejszych miejsc w naszej Gminie. Dołożymy wszelkich starań żeby zadbać o to mniejsze oraz o bezpieczeństwo gości odwiedzających to miejsce. …

Zakaz ruchu ciężarówek powyżej 12 ton

Na terenie naszej wsi, przy zjeździe z głównej ulicy możemy zobaczyć dość często jeden z poniższych znaków. Co te znaki oznaczają? Formalnie jest to znak B-18, który zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. W praktyce oznacza to, iż w …

Komunikacja autobusowa z Sulistrowicami

Sulistrowiczanie! Od 27 lutego 2023 r. mamy bezpośrednie połączenie z Wrocławiem. Z Sulistrowic (kościół) do Wrocławia (dworzec)Suli 7:51 – Wro 9:00 i Suli 11:31 – Wro 12:40Wro 9:30 – Suli 10:32 i Wro 16:30 – Suli 17:40 512 WROCŁAW – SOBÓTKA – SULISTROWICZKIRozkład jazdy autobusów na DNI ROBOCZE (wakacyjny i …

IV rata podatku od nieruchomości do 15 listopada

IV rata podatku od nieruchomości i gruntów rolnych – 14 listopada 2022 r.   Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic! 15 listopada upływa termin zapłaty IV raty podatku od nieruchomości i gruntów rolnych. W poniedziałek – 14 listopada, w świetlicy od 17.30 do 19.00 będę przyjmować wpłaty na podatek. Można również skonsultować inne …

Aplikacja EcoHike – pilotaż w Sulistrowicach

 8 września 2022 r. amerykański koncern Global Logic przeprowadził w Sulistrowicach pilotażowe wdrożenie aplikacji mobilnej ECO HIKE, która ma uczynić świat czystszym. Oprócz promocji aplikacji, pracownicy koncernu obiecali pomóc w sprzątaniu Sulistrowic. Aplikacja EcoHike dostępna jest bezpłatnie na platformy Android i iOS. Jej obsługa jest niezwykle intuicyjna. Inicjatywa ma charakter …

Kosimy trawę i szanujemy ciszę

Mieszkańcy Sulistrowic! Informuję i przypominam, że na zebraniu mieszkańców Sulistrowic w czerwcu 2020 r. ustaliliśmy, że  nie kosimy w niedzielę i święta oraz w dni powszednie po 20.00.  Żyjemy w Parku Krajobrazowym i chcemy wypoczywać w towarzystwie leśnego ptactwa, a nie warkotu silników. W ciągu tygodnia chętnie podejmą się usługi …

Paczkomat w Sulistrowicach

Moi Drodzy! W Sulistrowicach zostanie ustawiony paczkomat. Lokalizacja ustawienia szafy to trójkątny skwer przy murze prywatnej posesji, na ul. Chrobrego 1, obok świetlicy. To wyeksponowane miejsce, gdzie można bezpiecznie zaparkować i odebrać przesyłkę. Prosimy o oddanie głosu w poniższej aplikacji, wspierając ten projekt. Paczkomat znacznie ułatwi nam wszystkim codzienne życie  …

Petycja o chodnik w Sulistrowicach – podpiszcie się na liście poparcia w naszym sklepie!

Moi Drodzy! W Sklepie pod Ślężą przy ul. Jagiellońskiej 7 w Sulistrowicach, w Barze u Marka przy ul. Chrobrego 16 i w Sklepie Ślężańskim w Sobótce ul. Świdnicka 7A, zostawiłam Petycję skierowaną do Starostwa Powiatowego wraz listą poparcia do podpisu przez nas wszystkich: naszych mieszkańców i gości, turystów, sympatyków Sulistrowic, …

Ważne dla właścicieli psów

Od 10 kwietnia wchodzą w życie przepisy zmieniające wysokość kar za różne wykroczenia, w tym obejmujące właścicieli psów (dla zainteresowanych – jest to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – Dz.U.2021.556). …

Pociągiem do Łagiewnik?

Tym razem o jeszcze jednej linii kolejowej w pobliżu Sulistrowic. Dla niektórych może to zaskoczenie, ale w Kobierzycach swój początek rozpoczyna linia kolejowa 310 i prowadzi aż do Piławy Górnej.   Źródło: Bazakolejowa.pl Jeszcze w latach 90 można było wsiąść do pociągu w Szczepankowicach Wrocławskich, Budziszowie,  Pustkowie Wilczkowskim, Wilczkowicach, Jordanowie …

Inwestycje w Sulistrowicach zaplanowane na 2021 rok

Na podstawie uchwały nr XXIX/288/21 z 25 lutego 2021 r. w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2021 r. w Sulistrowicach m.in. zaplanowano zadania inwestycyjne. Nr zadania wskazuje potencjalny czas oczekiwania na jego realizację. Zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane, przewidziane do realizacji w 2021 r.25. Budowa oświetlenia drogowego w SulistrowicachWartość …

I rata podatku od nieruchomości i gruntów rolnych – 12 marca 2021

Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic! W dniu 12 marca 2021 roku (piątek), w małej sali świetlicy wiejskiej, w godzinach 16.00-19.00 będę przyjmować wpłaty na podatek od nieruchomości i gruntów rolnych. Będzie mi miło, gdy Państwo zapłacą podatek bezpośrednio u mnie. Tradycyjnie przekazuję połowę swojej prowizji za zbiórkę podatków na nasze sulistrowickie potrzeby. …

Przewozy linii „S” za darmo!

Dobra wiadomość! W połowie marca 2021 r. gminne busy linii „S” będą dla wszystkich bezpłatne. 25.02.21 r. Rada Miejska w Sobótce zatwierdziła uchwałę w tej sprawie… Uwaga! Nastąpiła zmiana godzin w rozkładzie jazdy busów linii „S”. Odjazdy z przystanku w Sulistrowicach, przy ulicy Jagiellońskiej w godzinach: 5:39 i 9:09. Powrót …

Regulamin korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznej

8 grudnia 2020 r. na naszych dwóch placach zabaw zostały ustawione tablice z regulaminem korzystania z placu zabaw i siłowni zewnętrznych, uchwalone przez Radę Miejską w Sobótce. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z obowiązującymi zasadami użytkowania tych miejsc i ich zastosowanie.  

Odczyt wodomierzy

Gmina Sobótka   Informacja w sprawie odczytu wodomierzy W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronowirusa aby ograniczyć kontakt z klientem prosimy o podanie stanu wodomierza telefonicznie bądź sms do dnia 10.12.2020 miejscowości Garncarsko, Kryształowice, Mirosławice, Okulice, Olbrachtowice, Siedlakowice, Wojnarowice pod nr 667-954-024 miejscowości Będkowice, Księginice Małe, Przemiłów, Przezdrowice, Strzegomiany, Sulistrowice, …

Ziemia do wyrównania terenu

Na prośbę Urzędu Gminy, chciałam zapytać, czy ktoś ma miejsce do zagospodarowania ziemi i urobku (bez śmieci), pochodzących z inwestycji gminnych? Obecnie Gmina dysponuje ziemią, która pochodzi z wykopów pod kanalizację, a więc ziemia pomieszana z kamieniami. Jeżeli ktoś chce wymodelować teren lub ma jakąś dziurę, którą chce zasypać można …

Zamykamy place zabaw

Mieszkańcy Sulistrowic i nasi goście! W związku z narastającą liczbą zachorowań w naszej gminie, informuję o ponownym zakazie korzystania z kompleksu przy muszli koncertowej: plac zabaw i siłownia oraz z placu zabaw przy świetlicy. Gmina nie ma fizycznej możliwości bieżącej dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do rekreacji. ⚠️????ZAMKNIĘTE PLACE ZABAW I SIŁOWNIE …

Zebranie mieszkańców wsi 15 września 2020

Szanowni Państwo! W naszej świetlicy 15 września (wtorek) od godz. 17.00 będę zbierać III ratę podatku, a o godz. 19 odbędzie się zebranie mieszkańców wsi. Zaplanujemy fundusz sołecki na 2021 rok. Powiemy o nadchodzących wydarzeniach i omówimy bieżące problemy. Pozdrawiam, Alicja Krupa – sołtys Sulistrowic

ROZKŁAD JAZDY GMINNEJ KOMUNIKACJI – dodatkowe połączenia

Szanowni Państwo,z dniem 1 września 2020 r. zostanie uruchomiona linia 22 Siedlakowice – Okulice – Sobótka – Sulistrowiczki, poniżej załączamy rozkład jazdy????????. Busy będą kursowały od poniedziałku do piątku oprócz świąt. Cena biletu jednorazowego normalnego to 3 zł, ulgowego 1,50 zł (dzieci, młodzież i studenci do ukończenia 26 roku życia) …

Mobilny punkt KRUS

                 Szanowni Państwo, Ze względu na panującą sytuację epidemiczną w kraju i wychodząc naprzeciw potrzebom rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, w porozumieniu z Urzędami Gmin z powiatu wrocławskiego i oławskiego uruchamia mobilne punkty obsługi klientów.  W dniu 20 sierpnia 2020 r., punkt taki będzie czynny …

I rata podatku od nieruchomości – do 15 marca

Szanowni Mieszkańcy Sulistrowic!                           W dniu 15 marca 2020 roku upływa termin zapłaty I raty podatku od nieruchomości. Będę przyjmować wpłaty na terenie naszej świetlicy w następujących terminach: 10 marca – wtorek i 13 marca – piątek, w godzinach 17.00-19.00. Proszę przynieść ze sobą otrzymane z Gminy druki do potwierdzenia …

Dotacja na kotły i pompy ciepła

Zaproszenie na spotkanie informacyjne! Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.   Dotacje będą mogli …

IV rata podatku – do 15 listopada 2019 r.

Szanowni Państwo! 15 listopada br. upływ termin płatności IV raty podatku od nieruchomości i rolnego w 2019 r. Zapraszam do uregulowania płatności do naszej świetlicy – w ten piątek w godzinach od 17.00 do 19.00. Część mojej prowizji zostanie przekazana na potrzeby naszej wsi. Pozdrawiam, sołtys Alicja Krupa 🙂 

Usuwanie folii i innych odpadów z działalności rolniczej

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczejW związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że Gmina Sobótka planuje przystąpić …

III rata podatku od nieruchomości

0 komentarzy

zaproszenie z Nadleśnictwa

O sortowaniu śmieci….

Do 15 maja – II rata podatku od nieruchomości

W dniu 15 maja br. upływa termin zapłaty II raty podatku od nieruchomości. Będę przyjmować wpłaty na terenie naszej świetlicy w następujących terminach: 10 maja – piątek, w godzinach 18.00-20.00 i 15 maja – środa, w godzinach 16.00-18.00. Proszę przynieść ze sobą otrzymane z Gminy druki do potwierdzenia wpłaty. Chcę …

Wiosenne sprzątanie Sulistrowic 2019

Niech ta ziemia blaskiem świeci, nie zostawiaj tutaj śmieci! Pod tym hasłem nasi wspaniali mieszkańcy ochoczo zabrali się za pozbieranie śmieci, porzuconych w rowach i na ulicach naszych uroczych Sulistrowic. W słoneczną sobotę – 30 marca 2019 r. w akcji wzięło około 30 osób, w tym dwóch najmłodszych 5-latków: Edmund …

W środy Urząd Gminy czynny do godziny 17.00

UWAGA! ZMIANA GODZIN PRACY UMiG W SOBÓTCE OD 17.04.2019 R. Szanowni Państwo,uprzejmie informujemy, że z dniem 17.04.2019 r. nastąpi zmiana godzin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Sobótce:poniedziałek 7:30-15:30wtorek 7:30-15:30środa 7:30-17:00czwartek 7:30-15:30piątek 7:30-14:00

PIT-y można złożyć w Urzędzie Gminy

INFORMACJA          Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu informuje, iż w dniu 20 marca 2019 r. w godz. 9.00-11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, pracownicy Urzędu Skarbowego będą przyjmowali zeznania roczne od mieszkańców Miasta i Gminy kierowane do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu. Zapraszamy Państwa do skorzystania …

System zgłoszeń problemu do pracownika UMiG Sobótka

Przejdź na stronę http://eboi.sobotka.pl/zgloszenie, aby zgłosić problem