Zaproszenie na spotkanie informacyjne!

Dotacje na nowoczesne kotły i pompy ciepła dla MIESZKAŃCÓW

W związku z przyznanym dofinansowaniem ze środków unijnych na projekt, którego nasza gmina jest partnerem, zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne poświęcone zasadom działania programu oraz możliwościom ubiegania się o granty na wymianę kotłów stałopalnych.  

Dotacje będą mogli uzyskać mieszkańcy, chcący wymieniać kotły i piece na paliwa stałe, głównie węglowe (tzw. kopciuchy). Projekt dotyczy wyłącznie budynków jednorodzinnych.

Termin i miejsce spotkania informacyjnego: 

05 lutego (środa) 2020 r., początek spotkania o godz. 16.00, czas trwania: ok. 2 godzin.

Miejsce: Regionalne Centrum Kultury Słowiańskiej w Sobótce, ul. Chopina 25.

Tematyka spotkania:

  • Na czym polega konkurs grantowy? Jakie wymogi trzeba będzie spełnić, aby móc liczyć na uzyskanie grantu?
  • Jaki rodzaj instalacji grzewczych będzie objęty wsparciem grantowym?
  • W jaki sposób mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację? – uwarunkowania finansowe udziału w planowanym projekcie grantowym, prawa i obowiązki grantobiorców w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości;
  • Jakie działania można podjąć w okresie przedkonkursowym, aby zwiększyć szanse uzyskania grantu?
  • Pytania i odpowiedzi.