Mieszkańcy Sulistrowic!

Informuję i przypominam, że na zebraniu mieszkańców Sulistrowic w czerwcu 2020 r. ustaliliśmy, że 

nie kosimy w niedzielę i święta oraz w dni powszednie po 20.00. 

Żyjemy w Parku Krajobrazowym i chcemy wypoczywać w towarzystwie leśnego ptactwa, a nie warkotu silników.

W ciągu tygodnia chętnie podejmą się usługi koszenia nasi mieszkańcy wsi.

Uszanujmy swoje sąsiedztwo.

Z wyrazami szacunku, Alicja Krupa – sołtys Sulistrowic