Uzupełniam w naszym sołeckim portalu zaległy artykuł o zajęciach, które odbyły się w okresie 01.04.2021 – 30.06.2021. W ramach dofinansowania organizacji pozarządowych Stowarzyszenie Sulistrowice otrzymało od pana Mirosława Jarosza – Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka wsparcie w kwocie 2.250 zł. Stowarzyszenie ze swojej strony dołożyło 467,90 zł.

Z pozyskanych środków kupiliśmy 5 par kijów do nordic wal king, 5 lamp czołowych oraz sfinansowaliśmy szkolenie dla 22 osób i 6 cotygodniowych treningów NW. Treningi nordic walking umożliwiły mieszkańcom opanowanie trudnej techniki sportowego chodzenia z kijami. Zajęcia zostały poprowadzone przez pana Macieja Ulatowskiego – certyfikowanego trenera nordic walking i przewodnika turystycznego, a przede wszystkim mieszkańca Sulistrowic J.

Podczas zajęć trener wypożyczał swoje, najwyższej jakości kijów NW, dzięki czemu użytkownicy mogli spróbować atrakcyjność tej formy rekreacji. Zajęcia cieszyły się bardzo wysoką frekwencją, w których rotacyjnie uczestniczyło 33 mieszkańców Sulistrowic. Treningi były połączone ze zwiedzaniem okolicy. Mieszkańcy poznali ciekawe i dotąd nieznane miejsca. To był początek nowych inicjatyw w obszarze profilaktyki zdrowotnej. Opanowanie techniki specyficznych kroków nordic walking zachęciło pozostałych mieszkańców do prawidłowego wykonywania tego sportu.

W czasie wędrówek mieliśmy okazję do lepszego poznania się i wzmocnienia integracji. Teraz sąsiedzi spotykają się również w innych sprawach. Większość uczestników chce nadal kontynuować treningi odpłatnie. Planujemy wycieczki krajoznawcze połączone z rekreacją NW.

Bezcennym rezultatem treningów jest wzmocnienie zdrowia jego uczestników, poprawa kondycji psychofizycznej, co jest szczególnie istotne podczas panującej pandemii. Podczas marszów aktywizuje się ponad 93% wszystkich mięśni organizmu!

Zakupiony sprzęt do treningów jest użyczany wszystkim mieszkańcom wsi.