Zgodnie ze statutem sołectwa Sulistrowice zwołuję

ZEBRANIE WIEJSKIE.

W dniu 7.09.2022 r. (środa) o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej, odbyło się najważniejsze w roku zebranie mieszkańców Sulistrowic.

Na spotkaniu przedyskutowaliśmy łącznie 29 istotnych spraw dla sołectwa Sulistrowice, takich jak:

  • fundusz sołecki na 2023 rok – zaplanowane zadania;
  • wykonanie planu z funduszu sołeckiego w 2022 roku;
  • potrzeby i problemy w obszarze bezpieczeństwa i komfortu życia.

Na spotkaniu został zaprezentowany „Złoty Kogut” – przechodnia nagroda dla Sulistrowic, najpiękniejszej wsi Dolnego Śląska w 2021 r. Była też okazja odwiedzić świetlicę po generalnym remoncie.

Pozdrawiam, Alicja Krupa – sołtys Sulistrowic

Zatwierdzony przez Mieszkańców Sulistrowic fundusz sołecki na 2023 rok:

FUNDUSZ SOŁECKI NA 2023 ROK – 33.729,23 zł

Lp.

Nazwa zadania

Kwota

1

Wymiana ogrodzenia wokół świetlicy 120 mb

11.000,00

2

Regulacja okiennic i montaż rolet w świetlicy

1.500,00

3

Usługa koszenia trawy

3.600,00

4

Monitoring muszli (kamera, czujki ruchu, oświetlenie)

5.000,00

5

Zakup ławek parkowych 5 szt.

3.500,00

6

Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa.

3.000,00

7

Fundusz bieżący m.in. wymiana części w huśtawkach, odnowienie zewn. schodów zewnętrznych świetlicy, półki w magazynku na boisku, nieprzewidziane usterki.

6.129,23