Powitajka Sulistrowicka wita swoich mieszkańców i naszych gości!

Powitajka Sulistrowicka powstała w celu promocji Sulistrowic, turystycznej wsi, w której mieszkańcy dbają o ochronę środowiska naturalnego, szanują tradycje regionalne i są aktywni społecznie. Jest symbolem wzmacniającym identyfikację i tożsamość mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Stanowi dodatkowy kierunkowskaz dla odwiedzających. Nasza miejscowość jest bardzo często odwiedzana przez licznych turystów z Wrocławia i okolic, którzy niejednokrotnie mylą SulistrowiCE z SulistrowiCZKAMI.

Miejsce ustawienia witacza, nazwanego Powitajką Sulistrowicką, to szerokie pobocze drogi powiatowej na zakręcie po prawej stronie, wjeżdżając od strony Będkowic, z ulicy Świętojańskiej do Sulistrowic, w ulicę Jagiellońską. Teren należy do Starostwa Powiatowego.

Poniżej przedstawiam historię powstania Powitajki Sulistrowickiej.

8 lutego 2019 r. – podczas zebrania wiejskiego w Sulistrowicach pada pomysł ustawienia witacza.

13 lutego 2019 r. – optymalne miejsce ustawienia witacza wskazuje pani Eliza Bukowska, obecnie emerytowana geodetka Urzędu Miasta i Gminy Sobótka.

9 maja 2019 r.- w imieniu mieszkańców, sołtys Sulistrowic składa wniosek do Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, z prośbą o wyrażenie zgody na ustawienie kamienno-drewnianego znaku wraz z bezpłatnym użyczeniem tego fragmentu szerokiego pobocza.

30 maja 2019 r. – sołectwo otrzymuje zgodę z Wydziału Drogowego Starostwa Powiatowego na ustawienie w wybranym miejscu cokołu wraz z bezterminowym prawem do dysponowania nieruchomością.

10 czerwca 2019 r. – 7 kwietnia 2020 r. – zmieniają się koncepcje kształtu powitajki. Pierwotnie miał to być ozdobny znak informacyjny z napisem „Sulistrowice witają”. Zostało przygotowanych 7 projektów, autorstwa pana Grzegorza Mieczkowskiego oraz pana Kazimierza Pieca. Niestety, projekty były zbyt kosztowne lub nietrwałe. Ostatecznie została wybrana najprostsza i najbardziej trwała wersja powitajki, zaproponowana przez Alicję Krupę – sołtyskę Sulistrowic, w postaci monumentalnego cokołu z osadzonym logo-herbem Sulistrowic, wykonanym z kutego metalu. Wydział Dróg i Transportu Starostwa Powiatowego, cierpliwie, za każdym razem udziela zgody na wnioskowane projekty.

6 marca 2020 r.– spontaniczna wizyta sołtyski Sulistrowic wraz z mężem w Strzeblowskich Kopalniach Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce (Skaleń) okazuje się niezwykle owocna. W wyniku spotkania z panem Januszem Kozyrskim, Prezesem Zarządu Spółki, nasza wieś otrzymuje w prezencie okazały, wybrany osobiście w kopalnianym wyrobisku, 10-tonowy, przebarwiony na złoto granit. Szczodrość pana Prezesa okazała się jeszcze większa, bo głaz został przywieziony bezpośrednio na wskazane miejsce. Całą logistykę, od poszukiwania odpowiedniego kamienia, do dostarczenia na swoje miejsce, nadzorował pan inż. Grzegorz Leszczyński, Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w Skaleniu.

24 marca 2020 r. – na ogłoszenie otwartego konkursu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Stowarzyszenie Sulistrowice ubiega się o dofinansowanie Powitajki. Zespół w składzie: Alicja Krupa, Klaudia Morawiec i Krzysztofa Krupa, pisze projekt do konkursu z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”. Całkowity koszt projektu, to 7.339 zł. W Urzędzie Marszałkowskim ubiegamy się o maksymalną kwotę dofinansowania, tj. 5.000 zł, reszta środków w kwocie 2.339 zł, ma być pokryta z składek członków i darowizn Stowarzyszenia Sulistrowice.

29 czerwca 2020 r. – Marszałek Województwa Dolnośląskiego przyznaje Stowarzyszeniu Sulistrowice dofinansowanie w kwocie 5.000 zł. W konkursie ofert, na 45 nagrodzonych projektów, zajmujemy II miejsce!!!

19 sierpnia 2020 r. – pan Janusz Szajna, projektant budowlany, bezpłatnie dla Sulistrowic, tworzy projekt zagospodarowania terenu, niezbędny do zgłoszenia w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego. Sołectwo otrzymuje zgodę tego Wydziału.

24 września 2020 r. – wczesnym rankiem potężna kopalniana ładowarka ze Skalenia, w asyście pana inż. Grzegorza Leszczyńskiego, przywozi 10-tonowy głaz.

25 września 2020 r. – pan Mateusz Kwiatkowski z Sulistrowic, swoją koparką, społecznie wyrównuje teren pod podstawę głazu.

30 września 2020 r. – o świcie przyjeżdża z Radwanic specjalistyczny dźwig. Pojazd o udźwigu 40 ton, po kilku nieudanych próbach, ustawia pod właściwym kątem głaz na swoim miejscu. W akcji ustawiania olbrzyma pomaga 4 mieszkańców Sulistrowic: Grzegorz Rusoń, Zbigniew Dąbski, Adam Madejski i Krzysztof Krupa.

5 października 2020 r. – pan Grzegorz Pawłowski, kowal – artysta plastyk, ściągnięty specjalnie ze Szklarskiej Poręby, robi pomiary głazu konieczne do wykucia w metalu logo Sulistrowic.

 4 listopada 2020 r. – pan Grzegorz Pawłowski płomieniuje Powitajkę Sulistrowicką, a potem instaluje logo-herb Sulistrowic. Są to ręcznie wykute, z metalowej płyty o grubości 1 centymetra, litery oraz widok najpiękniejszego miejsca Sulistrowic (Radunia i Ślęża widziane z plaży nad zalewem). Każdy element jest mocowany na trzpieniach z odpowiednim dystansem od powierzchni kamienia.

6 listopada 2020 r. – pan Andrzej Kurantowicz wyrównuje i modeluje teren wokół cokołu.

7 listopada 2020 r. – mieszkańcy wykładają dokoła głazu włókninę zabezpieczającą przed zarastaniem chwastami oraz sadzą kosodrzewiny i trawy ozdobne. Mocują okładzinę specjalnymi szpilami oraz dostępnymi kamieniami. Włóknina jednak nie jest dostatecznie zabezpieczona przed zerwaniem przez wiatry. Brakuje kamieni, które powinny być gęsto rozłożone na całej jej powierzchni. Z prawej strony powitajki zostaje zamocowana tablica informacyjna z logotypami fundatorów projektu, o następującej treści: „Stowarzyszenie Sulistrowice Mieszkańcom”, „Sołectwo uczestniczy w inicjatywie „Odnowy Wsi Dolnośląskiej”.

11 listopada 2020 r. – w Święto Odzyskania Niepodległości, sołtys Sulistrowic w alercie SMS, wysyła apel do mieszkańców wsi o przyniesienie pod Powitajkę Sulistrowicką swoich kamieni. Proponuje, aby podpisać je swoim imieniem. To ma być symboliczny udział w projekcie każdego, kto jest dumny, że mieszka w Sulistrowicach. Z każdym dniem przybywa kamieni.

W imieniu mieszkańców Sulistrowic, z całego serca dziękujemy wszystkich szlachetnym ludziom za pomoc w stworzeniu tego miejsca, które z chwilą powstania, stało się kolejną atrakcją dla mieszkańców naszej gminy i turystów zwiedzających okolicę.

 

Gigantyczna ładowarka przywozi z kopalni głaz
Dźwig nie może podnieść głazu – zrywa się łańcuch
lewitujący 10-tonowy głaz 🙂
Powitajka Sulistrowicka stanęła na swoim miejscu
Płomieniowanie i montaż logo – herbu Sulistrowic
Porządkowanie terenu wokół Powitajki