Szanowni Państwo,

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków w „Programie dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć polegających na regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Formularz wniosku pobrany ze strony internetowejwww.wfosigw.wroclaw.pl należy złożyć do Sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno- Rolniczej we Wrocławiu, Pl. Św. Macieja 5, 50-244 Wrocław. Więcej informacji na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu w zakładce: ZŁÓŻ WNIOSEK – PROGRAMY – WAPNOWANIE.

LINK DO STRONY:
https://wfosigw.wroclaw.pl/aktualnosci/a_1546,wapnowanie-ogloszenie-o-naborze-wnioskow