A wszystko się zaczęło od zbiorczych kontenerów na segregowane śmieci i kontenerów PCK na zużyte ubrania oraz zniszczonej tablicy informacyjnej. Całość tonęła w chwastach i porozrzucanych śmieciach. I ten przykry zapach….

Bolało, że centrum wsi – serce Sulistrowic jest w takim stanie. Potrzebna była gruntowna odnowa zaniedbanego miejsca.

Prace rozpoczęły się od usunięcia starej tablicy informacyjnej, przegniłej tablicy z historią wsi. Teren został wyrównany i odpowiednio wyprofilowany. Głazy zostały ustawione na skalniku, a przerośnięte krzewy przycięte. Wszystkie prace: te ręczne, maszynowe i te koparkowe zostały wykonane bezinteresownie przez samych mieszkańców Sulistrowic.

Jednocześnie aktywni Sulistrowiczanie próbowali zdobyć środki na nowe tablice informacyjne, wystawiając skarbonki na datki w sklepie spożywczym, Barze u Marka i w Barze Radunia – obecnie Bistro Bar SuliCamp. To było jednak za mało na zakup materiałów na tablice i rewitalizację rynku.

Wobec czego reaktywowane zostało Stowarzyszenie Sulistrowice, poprzez które postaraliśmy się w LGD Ślężanie o grant na rewitalizację ryneczku.

Na wykonanie projektu potrzebne były zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Starostwa Powiatowego, a także projekt architektoniczny.

Z otrzymanej dotacji PROW, mieszkańcy zbudowali 3 tablice informacyjne (z planem wsi, tablicę ogłoszeń i tablicę z historią wsi), a także zaaranżowali miejsce wypoczynku, gdzie ustawiono ręcznie rzeźbioną przez lokalnego wykonawcę ławkę wraz z podręcznym stolikiem i koszem na śmieci. Drewno dębowe do wykonania kompletu sołectwo otrzymało w darze od Nadleśnictwa Miękinia.  Sami jednak musieliśmy odebrać konary dębowe i zawieść je do obróbki w stolarni w Będkowicach.

Drewniane elementy na tablice trzeba było przyciąć, zaimpregnować i zespolić ze sobą, a potem przewieść na miejsce docelowe. Było ciężko podnieść konstrukcję, podobnie jak dębowe konary w lesie.

Trzeba było zamocować kotwy i zalać je betonem, żeby utrzymać ciężkie konstrukcje tablic.

Dużym przedsięwzięciem było zbudowanie krawężników przed tablicami. Kostkę granitową dostaliśmy w prezencie od pana Burmistrza MiG Sobótki.

Potem były nasadzenia krzewów różanych, bylin i ziół.

Na deser czekał komplet wypoczynkowy. Został trwale przyspawany do posadzki w saloniku.

Ostatnie prace polegały na wyłożeniu włókniną i wysypaniu tłuczniem miejsc pod tablicami.

Wszystko szczęśliwie się udało J

Wykonane ze starannością tablice oraz komplet wypoczynkowy w otoczeniu specjalnie dobranych roślin ozdobnych są wizytówką serca Sulistrowic. Rynek, co roku na Wielkanoc i Boże Narodzenie otrzymuje świąteczną, niepowtarzalną oprawę, ciesząc dzieci i dorosłych. W ciągu roku, centrum wsi jest ozdabiane rękodziełem mieszkańców: wiklinowymi ozdobami, ceramiką, makramą, chryzantemami, podczas świąt państwowych – flagami narodowymi i naszą herbową.

Mieszkańcy z dumą pokazują swoim gościom to zaaranżowane i stworzone od zera przez siebie miejsce. Ławka w atrakcyjnej aranżacji w centrum wsi, gdzie nieustannie przewijają się ludzie, kupując w sklepie naprzeciwko tego miejsca, zachęca do posiedzenia i rozmowy z napotkanymi sąsiadami na niezależnym gruncie. Natomiast tablice informacyjne inicjują komentarze na temat historii, układu przestrzennego, czy okolicznych wydarzeń umieszczonych na plakatach na tablicy ogłoszeń. Posadowienie tablic i ławki w rynku nie ma barier technicznych i umożliwia łatwy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Projekt w całości został utrwalony w dokumentacji fotograficznej. Na zdjęciach zostali uwiecznieni ludzie wielkiego serca, którzy chcą mieszkać w zadbanym miejscu. To niemal połowa mieszkańców Sulistrowic!

Miejsce wymaga okresowej pielęgnacji (wyplewienia, przycięcia roślin, umycia tablic i ławki, wyzbierania drobnych śmieci). Na szczęście są ludzie, którzy dbają o serce Sulistrowic.

Rynek przed rewitalizacją

Rynek po rewitalizacji

 

Projekt został zrealizowany w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego

oraz

przedsięwzięcia 2.1.2 „Rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
na obszarze LSR – projekt grantowy” objętego Lokalną Strategią Rozwoju
na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”