Drodzy miłośnicy Sulistrowic!

Dzisiaj zostały zabrane skarbonki, do których nasi mieszkańcy i sympatycy Sulistrowic wrzucali datki na budowę dwóch kolejnych tablic.
Skarbonki zostały rozstawione 11 maja br. w trzech punktach wsi: w sklepie Państwa Orłowskich, w barze u Marka i w barze Radunia. W obecności 4-osobowej komisji otworzono skarbonki i przeliczono pieniądze. Zebraliśmy łącznie 437,91 zł + 2 Euro; (sklep Państwa Orłowskich – 326,49 PLN, bar u Marka – 104,20 i 2 EUR, bar Radunia – 7,22 PLN).

Za otrzymane fundusze kupimy drewno na budowę brakujących dwóch tablic informacyjnych. Na pierwszej tablicy będzie aktualny plan wsi z nazwami ulic, a na drugiej – historia naszej wsi opracowana przez panią Kustosz z Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Tablice zostaną zbudowane w takim samym stylu jak tablica ogłoszeń i będą postawione po obu jej stronach.

Z ogromną wdzięcznością dziękujemy za wsparcie naszej wspólnej inicjatywy.

Serdecznie pozdrawiamy, Sołtys z Radą sołecką.