Sprawozdanie z zebrania sołeckiego w Sulistrowicach z 15.09.2020 r.

W dniu 15 września 2020 r.0 o godzinie 19.00, na terenie świetlicy odbyło się zebranie, na którym mieszkańcy zatwierdzili plan funduszu sołeckiego na 2021 r. W zebraniu wzięło udział 21 osób. Poruszono następujące tematy:

1. Uchwalenie Funduszu Sołeckiego na 2021
a) Dokończenie remontu: podłoga w sali głównej (cyklinowanie, lakierowanie, cokoły) oraz korytarzy, remont kuchni i małej sali;
b) Wybór dostawcy usługi koszenia trawy;
c) Potrójny rozdzielnik w skrzynce energetycznej, składający się z 4 sekcji. Scena będzie pod osobnym zabezpieczeniem. Kolejne 3 sekcje będą do dyspozycji handlowej i gastronomicznej;
Lp. Nazwa zadania Kwota
1 Kontynuacja remontu świetlicy 20.099,45
2 Usługa koszenia trawy 3.600,00
3 Montaż rozdzielnika w skrzynce energetycznej na terenie boiska sołeckiego 3.000,00

2. Omówienie trwającego remontu łazienki i korytarzy. Sołectwo otrzymało dodatkowe wsparcie finansowe Burmistrza MiG. Środki zarobione przez KGW w Sulistrowicach podczas festynu zostaną przeznaczone na akcesoria łazienkowe, wymianę siatek w bramkach na boisku oraz bieżące potrzeby sołectwa.
3. Realizacja projektów z pozyskanych grantów na jesień tego roku:
a) Ustawienie 10-tonowej Powitajki Sulistrowickiej przy wjeździe do wsi. Na obelisku, podarowanym przez Skaleń umieścimy metaloplastykę logo Sulistrowic. Całość otoczymy kamienno-żwirowym podłożem, kosodrzewiną i trawami ozdobnymi. Uroczyste otwarcie zostało zaplanowane na 11 listopada br.;
b) Dokończenie rewitalizacji ryneczku (żwirowe podłoże przy tablicach, obsadzenie różami, ławka z koszem i stolikiem na posadzce po dawnym przystanku autobusowym);
c) Trwają warsztaty zielarskie: najbliższe terminy to 3 i 24 października w tematach „skarby jesieni” i „leki z ziołowej apteki”.
4. Utrzymanie klombów w ryneczku, saloniku dębowym i na balustradzie mostu. Prośba do mieszkańców o podlewanie i pielęgnację tych miejsc, będących ozdobą i wyróżniających naszą wieś.
5. Zmiana w ustawieniu koszów na śmieci na plaży i boisku. Kosze z plaży zostały ustawione na boisku. Niebieskie baniaki będą wykorzystane podczas imprez masowych.
6. Planowane nasadzenia ozdobnych drzewek w strefie rekreacji, przy boisku, około 15 października br.
7. Zachęta do złożenia PIT-u w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu. Czy wiedzieliście Państwo, że składając roczne zeznanie podatkowe możecie przyczynić się do rozwoju miasta i gminy Sobótka? Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów, wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniesie ok. 38%. Oznacza to, że taki procent podatku dochodowego każdego mieszkańca wpłynie do budżetu jego gminy.
Co zrobić, by te środki zasiliły budżet gminy Sobótka? To bardzo proste! Wystarczy, że mieszkaniec Miasta i Gminy Sobótka, który składa swój PIT w I Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, w miejscu zamieszkania wpisze gminę Sobótka.
8. Deklaracja o stałym zamieszkaniu w Sulistrowicach ma wpływ na wysokość funduszu sołeckiego. W 2019 r. we wsi stałych mieszkańców było 367, a w 2020 r. przybyło 23 osoby. Obecnie mamy 390 stałych mieszkańców. Fundusz wzrósł o 2.880 zł z 23.818,10 zł do 26.699,45 zł. W naszej wsi jest 534 nieruchomości gruntowych!
9. Efektywność użytkowania komunikacji gminnej bus nr 22 – nieadekwatne godziny odjazdu do potrzeb. Wystosowano wniosek o zmianę porannych godzin kursu busa na godziny odjazdów do Sobótki: 6.00-8.00 i 9.00-10.00.
10. Wnioski do Powiatu:
a) korekta oznakowania pionowego: Sulistrowiczki i Przełęcz Tąpadła „strzałka prosto”, Sulistrowice „strzałka w lewo”. Akceptacja Starostwa.
b) wniosek na postawienie znaku zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton. Odmowa Starostwa.
c) wniosek do rady miejskiej (na posiedzeniu komisji budżetowo-gospodarcza pn.„Problemy i potrzeby sołectw na terenie gminy Sobótka” z 14.09.20 r.) o zaplanowanie na 2021 r. w budżecie gminy naszych problemów. Wskazano następujące potrzeby naszego sołectwa:
• gruntowny remont odcinka ul. Wypoczynkowej od ul. Letniej do zapory;
• korekta w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na terenie boiska – umożliwienie ustawienia i zabudowy małej architektury ogrodowej, w tym: modułu grillowego, ustawienia nowej wiaty, nowych ławek, huśtawek;
• oświetlenie na drogach gminnych: pismo w sprawie pilnej potrzeby doświetlenia ulic zostało złożone 11.09.19 r. i 06.06.20 r. Jednocześnie chciałbym podkreślić, że w 2017 r. sołectwo Sulistrowice wydało połowę swojego funduszu sołeckiego (8.000 zł z 15.641,23 zł) na dokumentację projektową oświetlenia ulicznego przy ulicach Wichrowa i Przemiła. Niestety, nie doszło do realizacji projektu. Mieszkańcy czują się zawiedzeni i oczekują rozwiązania tego istotnego problemu, szczególnie w okresie zimowym;
• oświetlenie na zaporze zalewu;
• oświetlenie od przystanku autobusowego przy Powitajce do ul. Jagiellońskiej;
• ustawienie wiaty przystankowej na ul. Świętojańskiej przy Powitajce;
• odtworzenie chodnika przy ul. Chrobrego;
• budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Jeżynowej oraz remont tej ulicy;
• odtworzenie traktu pieszego wzdłuż Potoku Sulistrowickiego, od mostu przy ul. Majowej do oczyszczalni ścieków przy ul. Wypoczynkowej;
11. Planowane morsowanie w zalewie – w zależności od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
12. Przyszłoroczny triathlon dla amatorów: jest zdeklarowana sztafeta kobieca, reprezentująca Sulistrowice. Zachęcamy utworzenie męskiej sztafety, składającej się z naszych mieszkańców.
13. Intensywna praca członków Stowarzyszenia Sulistrowice i Koła Gospodyń Wiejskich przynosi wymierne wyniki. Dostaliśmy kolejne granty na:
a) warsztaty ceramiczne od września 2021 r. w cyklu 5 spotkań;
b) festyn pn. „ Natura i Kultura” (pokaz sokolnictwa, warsztaty łucznicze z pokazem przyrodniczo-historycznym i sztuką wabienia, animacja muzyczna DJ z pokazem laserowym, światłami i dymami). Prośba do mieszkańców o przygotowanie fantów do licytacji na cele rozwoju Sulistrowic (np. bilety do kina, zabiegi kosmetyczne czy lecznicze, wartościowe bibeloty, przejazdy wyścigówką, dorożką, loty balonem).
c) KGW otrzymało dofinansowanie w kwoce 4000 zł, które m.in. przeznaczymy na zakup maszyny do popcornu i waty cukrowej.
d) LGD odrzuciło nam wnioski o grant na promocję Sulistrowic: mapy z atrakcjami wsi, gadżety reklamowe, flagi i windery z logo, namioty. Zarząd naszych organizacji pozarządowych (Stowarzyszenia Sulistrowice i KGW) – wystąpił z odwołaniem od decyzji.
14. Sołtys jest w posiadaniu ozonatora, który mogą wypożyczyć nasi mieszkańcy, po uprzednim zostawieniu kaucji w kwocie 200 zł – do zwrotu z chwilą oddania urządzenia.
15. Nad zalewem nie będzie łowiska specjalnego. Nastąpiło zerwanie umowy. Od października wszyscy wędkarze z kartą mają prawo połowu, w tym pstrągów tęczowych.
16. W przyszłym roku Sulistrowice będą startować w konkursie na najpiękniejszą wieś na całym Dolnym Śląsku. Proszę zaplanować kwiaty w otrzymanych donicach i pomyśleć o uatrakcyjnieniu wejść do posesji.
17. Proszę zaglądać na stronę www.sulistrowice.info, gdzie na bieżąco są zamieszczane informacje dotyczące naszej wsi.

Zebranie prowadziła i sprawozdanie sporządziła

Alicja Krupa – sołtys Sulistrowic.