Konkurs pn. „Piękna Wieś Dolnośląska 2021” rozstrzygnięty.

Sulistrowice zajęły I miejsce!

30 września 2021 r. staliśmy się najpiękniejsi na całym Dolnym Śląsku!

Konkurs organizowany jest już po raz trzynasty przez Wydział Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Zgłoszone sołectwa rywalizowały w dwóch kategoriach :
1.    „Najpiękniejsza Wieś”;
2.    „Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Konkurs ma na celu promowanie wzorców działalności społeczności lokalnych w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi, które staną się przykładem dla innych wsi do realizacji podobnych przedsięwzięć. Promocja innowacyjnych projektów jest doskonałym sposobem aktywizacji mieszkańców wsi do pracy na rzecz swoich miejscowości.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było przesłanie przez Gminę zgłoszenia oraz przygotowanie prezentacji ,w terminie do dnia 16 lipca 2021r.

Do formularza zgłoszenia należało obligatoryjnie dołączyć prezentację w programie PowerPoint oraz dokumentację zdjęciową na nośniku elektronicznym zawierającą maksymalnie 6 fotografii, opatrzone stosownym opisem.

Przez 2 tygodnie nad prezentacją pracowała najpierw rodzina Mniedłów, a nad uszczegółowieniem naszych dokonań –  Anna Fedyk i Alicja Krupa.

Prezentacja okazała się tak atrakcyjna, że przeszliśmy pierwszy etap i została zapowiedziana wizytacja sołectwa przez komisję oceniającą.

Wizja lokalna w Sulistrowicach miała miejsce 1 września 2021 r. Sołtyska Sulistrowic oprowadziła 5-osobową komisję konkursową po najpiękniejszych zakątkach sołectwa, zorganizowała wystawę rękodzieła mieszkańców oraz zaprosiła do Zagrody Jutrzenki na poczęstunek z artystyczną atrakcją, którą przygotował nasz niezrównany Yano Wawrzała.

Szanowna Komisja zobaczyła najpierw boisko ze strefą rekreacji oraz muszlą koncertową, potem wyremontowany wiosną kościół parafialny. Spacerem towarzystwo przeszło do ryneczku otoczonego różami, trawami i ziołami z rzeźbioną ławką i tablicami informacyjnymi. Następnie było zwiedzanie naszej zabytkowej świetlicy z 1900 r., gdzie jeszcze trwa generalny remont kuchni i biblioteki. W sali głównej została przygotowana wystawa naszych autorskich prac. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego mogli zobaczyć rękodzieła 13 mieszkanek (zdjęcia z wystawy w galerii poniżej):

 1. Irena Brambor – ziołowe preparaty i kosmetyki;
 2. Cezaryna Lewandowska – ceramika i obrazy;
 3. Klaudia Morawiec – ceramika, czapki i dywany z szydełka;
 4. Urszula Wiśniewska – ArtWood: przedmioty użytkowe i biżuteria z konarów drzew;
 5. Anna Apathy – obrazy ziołowe i anioły;
 6. Zofia Kożuszek – ozdoby bożonarodzeniowe i wielkanocne;
 7. Adriana Ordecha – naturalne kosmetyki NaturBonum;
 8. Anna Olszewska – obrazy w technice 3D;
 9. Ewa Sterc – makrama;
 10. Joanna Neubert – wyroby i dekoracje z wikliny;
 11. Marzena Łuczak – koszulki i torby z autorskim motywem ślężańskim;
 12. Agnieszka Kisieleska – szkatuły i dzwonki wietrzne;
 13. Alicja Krupa – folkowe obrazy, malowane kamienie.

Następnie komisja z okien busa zwiedziła ul. Chrobrego, żeby dojechać do saloniku dębowego przy ul. Nowej oraz zobaczyć ogrom rozpoczętych budów na Wzgórzach Oleszeńskich. Kolejnym punktem zwiedzania była największa atrakcja Sulistrowic: zagospodarowana plaża z zalewem, w którym stale przegląda się majestatyczna Góra Ślęża. Poruszeni tym widokiem wizytatorzy udali się do Zagrody Jutrzenki. Tam czekały na nich prażaki z bryndzą oraz oprawa artystyczna Yano Wawrzały. Nasz naczelny sołecki muzyk przygotował ludowe zaśpiewki, zagrał na starożytnym bębnie i fujarce własnoręcznie wystruganej z łodygi czarnego bzu. Goście usłyszeli też historię lokalnego winiarstwa i o planach odtworzenia receptury XVI-wiecznego przysmaku, który piekli dla pielgrzymów mieszkańcy Sulistrowic. Ostatnim punktem zwiedzania była nasza Powitajka Sulistrowicka, która pożegnała wizytatorów.

O wyborze laureatów zadecydowała Komisja konkursowa powołana przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Kryteria oceny i punktacja była bardzo wymagająca.

 1. Estetyka i dbałość o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz ładu przestrzennego i architektonicznego: 0-40
 2. a) tereny i obiekty publiczne 0-10
 3. b) posesje prywatne 0-5
 4. c) zachowanie i dbałość o ład przestrzenny i spójność krajobrazu wiejskiego 0-20
 5. d) krajobraz przyrodniczy (rodzaje nasadzeń, ład przyrodniczy) 0-5
 6. Zorganizowanie procesu odnowy wsi: 0-65
 7. a) funkcjonowanie stowarzyszenia lub fundacji rozwoju wsi 0-15
 8. b) współdziałanie lokalnych stowarzyszeń i grup mieszkańców, zaangażowanie mieszkańców w realizację projektów 0-15
 9. c) współpraca sołectwa z gminą – przykładowe projekty 0-10
 10. d) zakres współpracy zewnętrznej, zdolność do kooperacji z otoczeniem 0-5
 11. e) wykorzystanie instrumentów wsparcia – przykładowe projekty 0-10
 12. f) umiejętność planowania rozwoju, sprecyzowana wizja dalszego rozwoju wsi i wynikająca z niej strategia rozwoju i jej realizacja 0-10
 13. Zachowanie i rozwój tożsamości wsi, projekty wzmacniające tożsamość wsi i życie wspólnotowe 0-15
 14. Kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, specjalizacja wsi, oferta dla turystów 0-20
 15. Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej oraz jakość przedłożonych materiałów 0-10

Razem 0-150

 

Uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień Urząd Marszałkowski zorganizuje w Sobótce 6 listopada 2021 r.

Wyniki w kategorii Najpiękniejsza wieś:

I miejsce – Sulistrowice w gminie Sobótka

II miejsce – Uraz w gminie Oborniki Śląskie

III miejsce – Burkatów w gminie Świdnica

 

Wyniki w kategorii Najlepsze przedsięwzięcie Odnowy Wsi:

I miejsce – Mościsko w gminie Dzierżoniów za przedsięwzięcie „Tradycje i zwyczaje spod strzechy czyli pierzajki i nie tylko”;

II miejsce – Żabice w gminie Chocianów za przedsięwzięcie „Żabice – Wioska z Rechotem”;

III miejsce – Moskorzyn w gminie Polkowice za przedsięwzięcie Utworzenie wioski tematycznej pn. „Moskorzyn – wioska młynów i chleba”.

Laureatom gratulujemy!

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

https://umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/rozstrzygniecie-konkursu-piekna-wies-dolnoslaska-2021/?no_cache=1&cHash=7ca42dd8a331a65901d0e9b28de8838b

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1063013124527231

Sulistrowice z lotu ptaka

prace wykończeniowe przy Powitajce Sulistrowickiej

świąteczna oprawa wsi

Koncert na Dzień Kobiet