Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naborem wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka informuje, że Gmina Sobótka planuje przystąpić do przedmiotowego programu. Do złożenia wniosku o dotację wymagane jest przeprowadzenie inwentaryzacji ilości odpadów objętych programem.
W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag, bez kosztu dostarczenia odpadów do wskazanych punktów.
W związku z powyższym w terminie do dnia 14 listopada 2019 r. włącznie, wszystkie osoby prowadzące gospodarstwa rolne na terenie gminy Sobótka mogą zgłaszać się do udziału w programie. Kartę zgłoszenia można pobrać w pokoju nr 6 na I piętrze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Sobótka i należy ją złożyć w formie pisemnej w sekretariacie urzędu.
Informacje złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione w ewentualnym wniosku.
Realizacja programu na terenie gminy Sobótka, będzie uzależniona od uzyskania dotacji.

Poniżej załączam formularz zgłoszenia udziału w programie. 

Pozdrawiam, Alicja – sołys

wniosek folie