22 maja 2021 r. zakończyliśmy projekt  „Rośliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego źródłem zdrowia, urody i komfortu życia”, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobrazowego w Sulistrowicach. 

Rozpoczęte prawie przed rokiem, spotkania dotyczyły rozpoznawania roślin i ich dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie, urodę i komfort życia.

Ostatnie, uroczyste spotkanie w naszej klimatycznej sali świetlicowej obfitowało w wyszukane ekologiczne potrawy na słodko i wytrawnie. Nie zabrakło też ziołowych nalewek i wina z sulistrowickich owoców. Po krótkim spacerze w najbliższym sąsiedztwie i powtórki z poprzednich zajęć nasza Pani Zielarka – Irena Brambor zrobiła test uczestnikom warsztatów z przyswojonej wiedzy. Pytania były trudne i podchwytliwe.

Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni wartościowymi książkami o ziołach.

Przypomnę, że w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego oraz przedsięwzięcia 3.1.1 „Realizacja wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i artystycznych dla mieszkańców obszaru LSR” objętego Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ślężanie”, ·działające w Sulistrowicach Stowarzyszenie Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobrazowego  otrzymało grant na realizację warsztatów p.t. „Rośliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego źródłem zdrowia, urody i komfortu życia”.

Projekt obejmował dwa wykłady i pięć warsztatów:
Wykłady:
 – fizjologia trawienia w połączeniu z zasadami żywienia (dr Stanisław Tronina),
– świadome odżywianie; profilaktyka zdrowotna poprzez dobór posiłków (mgr Alicja Krupa),
Zajęcia w 4 cyklach z zakresu rozpoznawania i praktycznego wykorzystania gatunków roślin Ślężańskiego Parku Krajobrazowego poprowadziła mgr Irena Brambor – dyplomowana fitoterapeutka i naturopatka, absolwentka Akademii Rolniczej w Warszawie oraz Instytutu Medycyny Klasztornej.
 

Tematyka wykładów i warsztatów

Wykorzystanie rodzimych ziół.

Omówienie podstawowych zasad dotyczących terminów zbioru i metod przechowywania oraz sposobów konserwacji ziół;

Rozpoznawanie i zbieranie ziół ze wskazaniem możliwości ich zastosowania w kuchni, kosmetyce i wypoczynku.

Dwa wykłady i zajęcia praktyczne:

Fizjologia trawienia w połączeniu z zasadami żywienia.

Świadome odżywianie i praktyczne warsztaty z zakresu profilaktyki dietetycznej.

Zioła pełnego lata.

Zbieranie ziół, rozpoznawanie gatunków i odmian. Analiza botaniczna części użytkowych ze wskazaniem możliwości ich wykorzystania.

Praktyczne ekstrahowanie możliwych do uzyskania związków aktywnych w celu przygotowywania koncentratów i preparatów np. smakowego oleju, octu i soli ziołowej.

Skarby jesieni.

Rozpoznawanie jesiennych ziół i ich omówienie.

W świetlicy część praktyczna: wykonanie nalewek i maści.

Leki z ziołowej apteki.

Zioła przyjazne dla kobiet i mężczyzn (menstruacja, klimakterium, prostata).

Zioła wzmacniające odporność organizmu i ich zastosowanie.

Omówienie roślin o działaniu przeciwwirusowym i wykonanie nalewek – wykład o olejach eterycznych w terapii przeciwwirusowej – ich siła, stosowanie i wykonanie mieszanki.