Od 10 kwietnia wchodzą w życie przepisy zmieniające wysokość kar za różne wykroczenia, w tym obejmujące właścicieli psów (dla zainteresowanych – jest to Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń – Dz.U.2021.556).
 
Zgodnie z nim, nawet w przypadku, gdy pies jest łagodny i nie zagraża ludziom i zwierzętom, ale biega bez smyczy poza ogrodzeniem domu lub w innym miejscu publicznych (na ulicy czy parku), właściciel może zostać ukarany mandatem w wysokości 250 zł. Zgodnie z duchem przepisów psy w miejscach publicznych muszą być zawsze pod opieką człowieka i być wyprowadzane na smyczy, nawet jeśli właściciel zna psychikę swojego podopiecznego i potrafi wymóc na nim bezwzględne posłuszeństwo.
 
Więcej – 500 zł – zapłacą ci, którzy sprowadzą nawet potencjalne i teoretyczne zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Chodzi o osoby, które mają psa o agresywnym usposobieniu lub rasy niebezpiecznej bez wymaganego zezwolenia i wyprowadzają takie zwierzę na spacer bez kagańca. Warto wiedzieć, że za niestety liczne napaści i pogryzienia dzieci, aż w 60 proc. odpowiadają psy najbardziej powszechnych, mieszanych ras.
 
Warto też przypomnieć, że zgodnie z innymi przepisami (dokładniej Kodeksem Wykroczeń), kto puszcza w lesie psa luzem bez smyczy, także podlega karze grzywny.
 
Ponadto przyjemność posiadania psa w naszej Gminie jest objęta podatkiem w wysokości 56 zł rocznie. Zwolnieni z podatku są dyplomaci, osoby niepełnosprawne (z tytułu posiadania jednego psa), osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe (też jeden pies) oraz rolnicy (nie więcej niż dwa psy).
 
Prośba o przekazanie informacji sąsiadom, szczególnie tym, którzy luźno puszczają swoich ulubieńców i nie mają ogrodzenia odpowiedniego dla swojego psa. Bo taka przyjemność już za chwilę stanie się niestety bardzo kosztowana.
 
Źródło: