Z radością informujemy, że 15 maja 2020 r. nasza wieś otrzymała dotację w ramach projektu Dolnośląskie Małe Granty, dofinansowanego z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, o wartości 4.987,31 złotych.

Wyzwanie realizacji projektu podjęła 3-osobowa nieformalna grupa „Prewencja dla Sulistrowic”, której liderem został Krzysztof Krupa, ze wsparciem Joanny Neubert i Dominika Sterca. Lider nieformalnej grupy i jej członkowie, we współpracy z sołtysem, zajęli się formalnościami związanymi z uzyskaniem dotacji. W ramach projektu zakupiono 300 sztuk maseczek ochronnych Eerle, wielokrotnego użytku, zawierających wirusobójcze jony srebra, 1000 sztuk jednorazowych rękawiczek ochronnych, a także środki do dezynfekcji rąk oraz generator ozonu – urządzenia, które oczyszcza powietrze i skutecznie dezynfekuje pomieszczenia, likwidując zarodniki grzybów, wirusy i drobnoustroje.

9 czerwca br. w świetlicy, podczas zebrania sołeckiego zostały rozdane uczestnikom spotkania maseczki ochronne, podręczne środki do dezynfekcji rąk oraz zaprezentowany został ozonator. W kolejnym etapie nasi Wolontariusze rozdadzą pozostałe maseczki oraz środki ochrony.

Ozonator został zdeponowany u sołtysa Sulistrowic i jest bezpłatnie użyczany mieszkańcom do dezynfekcji pomieszczeń podczas infekcji, czy zachorowań wirusowo – bakteryjnych. Gdy zajdzie taka potrzeba, urządzenie będzie również wykorzystane do dezynfekcji miejsc publicznych sołectwa: sali świetlicowej, kościoła parafialnego, sklepu spożywczego oraz baru. W celu wypożyczenia ozonatora należy skontaktować się z sołtysem Sulistrowic – Alicją Krupą (telefon nr 690 520 295). Wypożyczenie odbywa się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego oraz wpłaty zwrotnej kaucji w wysokości 200 złotych, jako zabezpieczenie zwrotu urządzenia i ewentualnych uszkodzeń. Regulamin wypożyczenia wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym i instrukcją obsługi zostały ujęte poniżej w załączniku.

Zdrowie mieszkańców Sulistrowic, to najcenniejsza wartość projektu!

Serdecznie dziękujemy za okazane merytoryczne wsparcie podczas tworzenia i realizacji projektu Pani Urszuli Bandurowskiej oraz Panu Kazimierzowi Szepieli z Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.

AK