Na podstawie uchwały nr XXIX/288/21 z 25 lutego 2021 r. w sprawie Programu Gospodarczego Gminy Sobótka na 2021 r. w Sulistrowicach m.in. zaplanowano zadania inwestycyjne. Nr zadania wskazuje potencjalny czas oczekiwania na jego realizację.

Zadania inwestycyjne noworozpoczynane i kontynuowane, przewidziane do realizacji w 2021 r.
25. Budowa oświetlenia drogowego w Sulistrowicach
Wartość zadania 70.000 zł
Opis: dokumentacja projektowa realizowana w 2020 r. zakłada instalację 8 nowych punktów oświetleniowych wzdłuż ul. Wichrowej. Zadanie będzie zrealizowane przy wsparciu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego z lat ubiegłych:
14. Remont ul. Dębowej (L=270 m) – 250.000 zł
49. remont ul. Wichrowej – 30.000 zł
67. budowa oświetlenia drogowego: ul. Liskowa, Przemiła, Piękna i Długa – dokumentacja projektowa – 50.000 zł
82. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Jeżynowej – 500.000 zł
95. wykonanie monitoringu i oświetlenia plaży gminnej – 30.000 zł

Zadania rezerwowe do programu gospodarczego do roku 2021:
11. budowa sieci wodociągowej ul. Jeżynowa i Ubożąt Kątnych – 500.000 zł
33. remont drogi gminnej ul. Modra – 20.000 zł
36. wykonanie odwodnienia ul. Długiej – 25.000 zł
51. remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej – 40.000 zł
52. budowa nowej wiaty biesiadnej na terenie boiska – 15.000 zł
73. budowa oświetlenia drogowego na terenie wsi – dokumentacja projektowa – 50.000 zł
74. remont ul. Wypoczynkowej – 150.000 zł
75. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeżynowej i pobocznych – 500.000 zł