Niezależnie od pełnionej funkcji sołtysa i wykorzystanego funduszu sołeckiego w kwocie 23.794,34 zł,
w 2020 r. pozyskaliśmy dla naszych Sulistrowic z instytucji zewnętrznych 99.034,01 zł. Otrzymaliśmy również wartościowe rzeczowe darowizny w postaci granitowego monolitu, transportu, wyposażenia świetlicy. W ciągu 2020 r. sporządziłam 93 wnioski, dotyczące potrzeb i problemów Sulistrowic, nie licząc czasu spędzonego na ustaleniach telefonicznych i bezpośrednich spotkaniach w instytucjach. Dzięki ogromnemu wsparciu naszych mieszkańców i pomimo pandemii odnieśliśmy sukces!

Podjęte działania sołtysa Sulistrowic w 2020 roku:
1. Prowadzenie na bieżąco strony internetowej wsi www.sulistrowice.info, będącej jednocześnie elektroniczną tablicą ogłoszeń dla mieszkańców i zbiorem artykułów ze zdjęciami z wydarzeń wsi.
2. 1 luty – organizacja kostiumowego balu karnawałowego. Uczestniczyło ponad 60 osób.
3. 23 lutego – pomoc w charytatywnym kiermaszu ciast i słodkości dla Frania.
4. 7 marca – organizacja koncertu z okazji Dnia Kobiet, z poczęstunkiem i upominkami. Uczestniczyło ponad 50 osób. Koncert wykonał Janusz Yano Wawrzała (wokal, bębenek) z Mateuszem Kwapieniem (akordeon).
5. 8 marca – organizacja I-go morsowania w zalewie. Uczestniczyło ponad 50 osób.
6. 15 maja – pozyskałam dotację z Urzędu Marszałkowskiego prewencję Covid-19 o wartości 4.987,31 zł. Kupiliśmy za to maseczki, lateksowe rękawice, środki do dezynfekcji i ozonator. Wsparciem był 3-osobowy zespół: Krzysztof Krupa, Joanna Neubert i Dominik Sterc.
7. 15 czerwca – aranżacja saloniku dębowego przy ul. Letniej, razem z Adrianą Wiśniewską i Natalią Stachurską. Ławki ustawiła p. Joanna Gonera.
8. czerwiec – po trudnych i długich negocjacjach, pozyskałam od Burmistrza MiG Sobótka dodatkowe 20.990,09 zł na dokończenie remontu łazienki.
9. czerwiec – grudzień – utrzymanie i pielęgnacja klombów w ryneczku, saloniku dębowym i na balustradzie mostu.
10. 25 lipca – organizacja festyn „Orkiestra Wiatru” z licznymi atrakcjami dla dzieci i dorosłych (warsztaty robienia i gry na multance, koncert folkowego Vratch, dyskoteka, pokaz przyrodniczo-historyczny skarbów ślężańskich, warsztaty łucznicze Bractwa Ślęgu z Będkowic, animacje dla dzieci w żywiole wiatru, loteria fantowa, licytacja fantów, darmowa wata cukrowa i popcorn dla dzieci, placki ziemniaczane, żurek i bigos, ciasta domowe, napoje, stadko owieczek). Środki na festyn zostały pozyskane z Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw w kwocie 4.998,15 zł. Potężnym wsparciem była p. Anna Fedyk, a także p. Magdalena Jagoda i p. Ewa Duzinkiewicz.
11. Wrzesień – porozumienie na wieloletnią usługę koszenia boiska, parkingu przy przystanku i placu zabaw przy świetlicy przez p. Sebastiana Michalaka „Szyszka Usługi”.
12. 7 października – zorganizowanie 3 parkowych koszy na śmieci z plaży na teren boiska.
13. 24 października – koordynacja nasadzeń drzewek ozdobnych na boisku. Zostało posadzonych 12 okazałych drzewek ozdobnych: jarząb zwyczajny, głóg pośredni, śliwa wiśniowa, jabłoń ozdobna.
14. październik- grudzień – koordynacja remontu łazienki: rozbiórka ścian i podłoża, zakupu wyposażenia, analizy porównawcze kosztów robót budowlanych, cen wyposażenia i decyzje, z którego z 4 źródeł je finansować. Nieocenione wsparcie p. Klaudii Morawiec, która stworzyła projekt łazienki, wybierała materiały budowlane, oświetlenie i dodatki oraz doglądała remontu.
15. grudzień – pozyskanie 4-metrowej choinki, wystrojenie rynku wsi oraz przystanku autobusowego.
16. Kwartalny pobór podatków od mieszkańców za grunty i nieruchomości. Moja prowizja 10% o wartości zebranych podatków została przeznaczona na potrzeby naszej wsi.

17. Stowarzyszenie Sulistrowice – członkowie w 2020 r. zrealizowali następujące cele z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych:
a) luty – zorganizowanie akcji zbierania 1% podatków na rozwój Sulistrowic. Zebraliśmy 2.417,76 zł, które zostaną przeznaczone na zakup dwóch kolumn aktywnych z głośnikiem i opcją systemu bezprzewodowego oraz zintegrowanym mikserem, które nam posłużą podczas spotkań integracyjnych.
b) marzec – w 9-osobowym zespole napisaliśmy bardzo trudny i rozbudowany wniosek o grant do Narodowego Instytutu Wolności na kwotę 380.000 zł!! Wniosek obejmował remont całej świetlicy wraz z ogrodzeniem, jej wyposażenie, modernizacją zabudowy na boisku i jego ogrodzenie, warsztaty i imprezy integracyjne, wyposażenie 5 saloników. Nie otrzymaliśmy wystarczającej ilości punktów do przyznania grantu.
c) kwiecień – realizacja grantu rewitalizacji ryneczku w Sulistrowicach o wartości 10.087,08 zł – budowa i montaż konstrukcji dwóch tablic do ryneczku wsi, umieszczenie tablicy z historią wsi w rynku i na plaży, umieszczenie tablicy z mapą wsi w rynku i na plaży.
d) czerwiec – realizacja grantu na promocję wsi o wartości 9 995,73 zł – opracowanie i wydruk folderów z historią Sulistrowic w języku polskim, niemieckim i angielskim, folderu ekologicznego dla Sulistrowic, 2 bannery witające z nadrukiem logo Sulistrowic, 40 koszulek i 40 toreb z logo Sulistrowic, drewniane magnesy z logo Sulistrowic, 2 pieczęcie do widokówek z logo (ex libris).
e) lipiec – wnioski o grant do LGD na promocję Sulistrowic: mapy z atrakcjami wsi, gadżety reklamowe, flagi i windery z logo, namioty. LGD odrzuciło nam wnioski! Odwołanie od decyzji nie pomogło 
f) Wrzesień – pozyskanie grantu z LGD na warsztaty ceramiczne w 5 cyklach w kwocie 6.600,04 zł 
g) Wrzesień – pozyskanie grantu z LGD na festyn „Natura i kultura” w kwocie 6.406,00 zł 
h) 24 wrzesień – ustawienie Powitajki Sulistrowickiej – p. Janusz Kozyrski, prezes Zarządu Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o., podarował wsi głaz ze złotego granitu o wymiarach 250 x 150 wraz z dowozem. Na obelisku osadzono ręcznie kute logo Sulistrowic. Jego koszt został sfinansowany z dotacji Urzędu Marszałkowskiego (5.000 zł) oraz składek członków Stowarzyszenia (2.339 zł). Koordynowałam cały proces od wyznaczenia miejsca, projektów, pozwoleń, pozyskania środków i głazu do jego posadowienia.
i) październik- wykorzystanie grantu z Südzucker Polska na generalny remont łazienki w świetlicy w kwocie 5.000 zł.
j) październik – pan Bogdan Montana ofiarował do świetlicy dystrybutor wody z odwróconą osmozą o wartości 2.500 zł. 
k) grudzień – ustawienie w ryneczku ławki, ręcznie rzeźbionej w dębowym drewnie, otrzymanym z Nadleśnictwa.
l) luty – grudzień – nasadzenia roślin i ich pielęgnacja (7 krzewów róży wielkokwiatowej, trawy ozdobne, rośliny skalne).
m) Warsztaty wikliniarskie, na które otrzymaliśmy grant w kwocie 5.399,89 zł, z powodu pandemii zostały przesunięte na marzec 2021 r.

18. Koło Gospodyń Wiejskich w Sulistrowicach wykonało zadania:
a) 8 sierpnia – organizacja Koncertu na 100-lecie Cudu nad Wisłą: koncert kwartetu filharmoników śląskich z muzyką patriotyczną i filmową w uroczystej oprawie chorągwi polskich i poczęstunkiem – dofinansowanie LGD w kwocie 6.481,96 zł. Wielkie wsparcie ze strony p. Jolanty Popińskiej i p. Bogusława Apathy. Koncert był na żywo transmitowany przez „Moja Gmina Łagiewniki”.
b) 15 sierpnia – Organizacja stoiska firmowego podczas triathlonu dla amatorów.
c) 9 listopada – KGW bezpłatnie pozyskało 40 okazałych sadzonek chryzantem, które ozdobiły wieś.
d) Grudzień – zakup wyposażenia do kuchni i na imprezy w plenerze ze środków KGW, m.in. 2 namioty ekspresowe 3×4,5, 10 ław cateringowych, maszyna do waty cukrowej, maszyna do popcornu, czajnik elektryczny, kuchenna waga elektroniczna – z dotacji ARiMR w kwocie 4000,00 zł.
e) Grudzień – udział w konkursie w Starostwie Powiatowym na najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową, którą wykonała p. Zofia Kożuszek – wiceprzewodnicząca KGW w Sulistrowicach – III miejsce w konkursie, dyplom i nagroda pieniężna w kwocie 300 zł.

19. Stowarzyszenie Miłośników Ślężańskiego Parku Krajobrazowego – Warsztaty zielarskie „rośliny Ślężańskiego Parku Krajobrazowego źródłem zdrowia, urody i komfortu życia”, od lipca do października 5 spotkań – wykład na temat „wykorzystanie roślin wolno rosnących na terenie Ślężańskiego parku Krajobrazowego w codziennym żywieniu rodziny”, wykład i warsztat z profilaktyki dietetycznej, 4 warsztatów z rozpoznawania gatunków roślin i sporządzania preparatów i kosmetyków, o wartości 6.370 zł.

Sformułowałam 93 wnioski do Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta i Gminy Sobótka oraz instytucji zewnętrznych, w efekcie czego poprawiło się bezpieczeństwo na głównych drogach wsi i jej estetyka. Poniżej zestawienie wniosków:
1. 4 monity w Gminie i Starostwie Powiatowym – lustra drogowe na dwóch skrzyżowaniach: ul. Wichrowa z ul. Chrobrego oraz ul. Dębowa z ul. Jagiellońską – zrealizowane, oczekiwanie na lustro ul. Dębowa po wypadku samochodowym.
2. 07.01.20 – wniosek o wykorzystanie funduszy unijnych na solarne oświetlenie. Odpowiedź: gmina nie może być beneficjentem tych środków, bo należy do innej grupy dofinansowania.
3. 13.01.20 – korekta kursu autobusu nr 512– odjazdy z przystanku w Sulistrowicach i wskazanie optymalnych godzin. Zrealizowane.
4. 16.01.20 – przygotowanie wniosku dla mieszkanki do Rzecznika Praw Obywatelskich. Zrealizowane.
5. 17.01.20 – wniosek o zamontowanie barier ochronnych na moście nad potokiem przy ul. Przemiłej, uzupełnienie oznakowania ulic na terenie całej wsi. Zrealizowane.
6. 19.01.20, 05.05.20 – wniosek o użyczenie przez Burmistrza MiG terenu pod remont wiaty biesiadnej. Otrzymano.
7. 27.01.20 – interwencja w sprawie wykarczowania działki ul. Ubożąt Kątnych. Zrealizowane.
8. 11.03.20 – o ustawienie wiaty przy przystanku autobusowym na ul. Świętojańskiej w Będkowicach, zaraz za skrzyżowaniem z ul. Jagiellońską w Sulistrowicach. Odpowiedź: uwzględniono w budżecie gminy.
9. 12.03.20 – korekty oznakowania pionowego na ul. Świętojańskiej w Będkowicach – ustawienie znaku na Sulistrowiczki. Odpowiedź: uwzględniono w budżecie starostwa.
10. 12.03.20 – wniosek na postawienie znaku zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 8 ton przy wjeździe od Przełęczy Sulistrowickiej. Odmowa starostwa.
11. 23.03.20 – uzupełnienie zezwolenia na postawienie powitajki z użyciem lokalnego granitu. Zgoda starostwa.
12. 11.05.20 – wniosek o wsparcie gminy w otworzeniu sklepu spożywczego w alternatywnym na terenie wsi. Zgoda przy załatwianiu formalności.
13. 15.05.20 – wniosek o wsparcie przy organizacji sklepu spożywczego w związku z ogłoszeniem z dniem 31 lipca 2020 r., przez Państwa Orłowskich zakończenia działalności sklepu spożywczego przy ul. Jagiellońskiej 7, wskazanie propozycji lokalizacji sklepu spożywczego w Sulistrowicach na parkingu przed kościołem. Odmowa UMiG.
14. 28.05.20 – interwencja w sprawie uciążliwego funkcjonowania łowiska specjalnego na zalewie – zerwanie umowy z PZW. Zalew już nie jest łowiskiem specjalnym.
15. 06.06.20 – zapotrzebowanie na oświetlenie w gęsto zamieszkałych ulicach Sulistrowic, kompletnie pozbawionych źródeł światła, ulice: Liskowa, Kwiatowa, Piękna, Przemiła, Wichrowa i Długa. Pismo w sprawie pilnej potrzeby doświetlenia ulic zostało złożone 11.09.19 r. Ujęte w planie budżetowym gminy, bez podania terminu.
16. 17.06.20 – wniosek o użyczenie przez gminę dla KGW części terenu z paleniskiem na ustawienie narożnego grilla ogrodowego. Otrzymano.
17. 29.06.20 – wniosek z pilną interwencją udrożnienia koryta potoku przy ul. Jagiellońskiej 6 i 10. Rozpoczęto prace, w trakcie realizacji.
18. 06.07.20 – wniosek o korektę mpzp działki nr 183 – boisko, w celu umożliwienia ustawienia i zabudowy małej architektury ogrodowej, w tym: modułu grillowego, ustawienia nowej wiaty, nowych ławek, huśtawek. Uwzględniono w budżecie gminy.
19. 16.07.20 – zgłoszenie imprezy plenerowej do UMiG i Sanepidu. Zrealizowane.
20. 24.07.20 – wniosek o niezwłoczne poszerzenie drogi gminnej nr 588 DR, będącej przedłużeniem ul. Spokojnej w stronę ul. Jaworowej. Zrealizowane.
21. 28.07.20 – oznakowanie brakujących nazw ulic. Zrealizowane.
22. 28.07.20 i 10.10.20 – wniosek o zakaz parkowania na odcinku ul. Chrobrego/ Wypoczynkowa i konieczność gruntownego remontu tego odcinka. Ujęte w programie gospodarczym na 2021.
23. 29.07.20 – wniosek o dofinansowanie przez Burmistrza remontu łazienki wraz z kosztorysem i projektem. Zrealizowane – otrzymaliśmy 21.000 zł.
24. 05.08.20 – wniosek postawienie znaku B-1 (droga wyłączona z ruchu) + tablica T-0 „Droga pożarowa” na drodze do zalewu i odtworzenie pobocza przy ul. Chrobrego/Wypoczynkowa. W trakcie realizacji.
25. 06.08.20 – zgłoszenie koncertu patriotycznego do UMiG i Sanepidu. Zrealizowano.
26. Sierpień – prośba o zgodę do Wydziału Architektury i Budownictwa na postawienie instalacji tzw. Powitajki przy głównym wjeździe do wsi. Zrealizowane.
27. Sierpień – doprowadzenie do wykonania projektu ustawienia powitajki przez architekta z uprawnieniami. Zrealizowane.
28. 48 pism i wniosków w okresie od sierpnia do grudnia 2020 r. z ustaleniami wyboru wykonawców i wyposażenia do łazienki, akceptacją gminy dotyczących remontu łazienki w świetlicy.
29. 10.08.20 – wniosek z kosztorysem wymiany elektryki w świetlicy. Zrealizowano.
30. 29.08.20 – wniosek do Rady Miejskiej o uwzględnienie w budżecie na 2021 r.:
a) Gruntowny remont odcinka ul. Wypoczynkowej;
b) Korekta błędu urzędnika – zmiana mpzp na boisku;
c) Budowa oświetlenia na drogach gminnych;
d) Budowa oświetlenia na zaporze zalewu;
e) Budowa oświetlenia od przystanku autobusowego przy Powitajce do ul. Jagiellońskiej;
f) Ustawienie wiaty przystankowej na ul. Świętojańskiej w Będkowicach;
g) Odtworzenie chodnika przy ul. Chrobrego;
h) Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej przy ul. Jeżynowej. Dramatyczny stan ulicy Jeżynowej;
i) Odtworzenie traktu pieszego wzdłuż Potoku Sulistrowickiego od ul. Wypoczynkowej w kierunku oczyszczalni ścieków, do ul. Jagiellońskiej, tuż przed wjazdem na most –zrealizowane na odcinku oczyszczalnia – Zagroda Jutrzenki kafejka.
31. 16.09.20 – wniosek o zgodę na budowę kabiny prysznicowej w świetlicy. Zgoda – kabina w całości została sfinansowana przez Stowarzyszenie Sulistrowice.
32. 16.09.20 – wniosek na zapotrzebowanie do RCKS na imprezę okolicznościową dla dzieci w kwocie 500 złotych. W trakcie akceptacji.
33. 24.09.20 – wniosek o korektę porannych godzin odjazdów busa nr 22 z przystanku przy ul. Jagiellońskiej. Zrealizowane.
34. 24.09.20 – wniosek o regularne opróżnianie koszy na plaży i pozyskanie koszy parkowych na boisko. Zrealizowane.
35. 10.10.20 – wniosek do gminy na przekazanie na cele społeczne Sulistrowicom 20 m kostki brukowej wraz z dowozem. Zrealizowane.
36. 10.10.20 – wniosek o przydzielenie jednej ciężarówki humusu, pochodzącego z remontów dróg wojewódzkich. Odmowa – brak środków.
37. 15.10.20 – wniosek o zmianę lokalizacji nasadzeń drzewek ozdobnych na boisku. Zrealizowane.
38. 19.10.20 – wniosek o przywóz kontenera na gruz z remontu łazienki. Zrealizowane.
39. 27.11.20 – wniosek o zgodę na wycięcie uschniętych drzew na boisku. Zrealizowane.
40. 15.11.20 – wniosek o doprecyzowanie i egzekwowanie warunków przeprowadzania cyklicznych wyścigów kolarskich (blokada wsi, śmieci). Brak odpowiedzi.
41. 07.12.20 – sporządzenie sprawozdania z rozliczenia funduszu sołeckiego w Sulistrowicach za 2020 r. Zrealizowane.
42. 09.12.20 – zgłoszenie do konkursu ozdoby bożonarodzeniowej p. Zofii Kożuszek. Przyznana nagroda specjalna starostwa.
43. 12.12.20 – wniosek o przydział węgla do świetlicy. Zrealizowane.
44. 28.12.20 – wniosek o niezwłoczne usunięcie mułu z ul. Przemiłej. W toku.

Na 2021 rok planujemy następujące wydarzenia i inwestycje:
1. Wkrótce otrzymają Państwo do skrzynek pocztowych wizytówkę z informacją, jak można przekazać 1% podatku na rozwój Sulistrowic. W tym roku zbieramy na komplet mebli kuchennych do świetlicy. Nie mamy gdzie trzymać otrzymanego wyposażenia. Część rzeczy leży na podłodze w kartonach lub w domu sołtysa. Potrzebujemy na ten cel około 15.000 zł.
2. Będziemy startować w konkursie na najpiękniejszą wieś na całym Dolnym Śląsku. Uprzejmie proszę zaplanować nasadzenia kwiatów w otrzymanych w 2019 roku donicach i pomyśleć o uatrakcyjnieniu wejść do posesji.
3. Kończymy remont świetlicy: remont szatni, holu, kuchni i małej sali.
4. Montaż rozdzielnika w skrzynce energetycznej na terenie boiska sołeckiego, składający się z 4 sekcji. Scena będzie pod osobnym zabezpieczeniem. Kolejne 3 sekcje będą do dyspozycji handlowej i gastronomicznej.
5. Usługa koszenia trawy – 12 razy w sezonie.
6. Budowa oświetlenia drogowego na ul. Wichrowej – 70.000 zł, sfinansowany z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na lata 2020-22.
7. Proszę zaglądać na stronę www.sulistrowice.info, gdzie na bieżąco są zamieszczane informacje dotyczące naszej wsi.

Kalendarz wydarzeń w Sulistrowicach na 2021 rok

(uwarunkowany od dynamicznie rozwijającej się sytuacji epidemiologicznej)

l.p.

Temat spotkania

Termin spotkania

1

Warsztaty wikliniarskie: dwa intensywne 8-godzinne spotkania weekendowe. W trakcie warsztatów nauczymy się techniki wikliniarstwa i stworzymy plenerowe instalacje, które ozdobią zakątki Sulistrowic.

6-7 i 13-14 marca

2

Zajęcia nordic walking – 13 spotkań

11 marca – 24 czerwca

3

Wiosenne sprzątanie Sulistrowic

20 marca

4

Piknik przy ognisku – powitanie wiosny.

20 marca

5

Dzień Dziecka w Sulistrowicach ze wsparciem trzech Sołtysek Przemiłowa, Sulistrowiczek i Sulistrowic: dmuchańce, bieg z przeszkodami, malowane buźki, kolorowa wata cukrowa, popcorn, nagrody-łakocie, disco-party i inne niespodzianki.

5 czerwca

6

Festyn Natura i Kultura: pokaz sokolnictwa, warsztaty łucznicze z pokazem przyrodniczo-historycznym i sztuką wabienia, animacja muzyczna DJ z pokazem laserowym, światłami i dymami. Prośba do mieszkańców o przygotowanie fantów do licytacji na cele rozwoju Sulistrowic.

7 sierpnia

7

Warsztaty ceramiczne: zajęcia będą przeprowadzone 5 razy po 4 godziny każdy z warsztatów. Pracownia zapewnia wszystkie materiały i narzędzia oraz wypał

Wrzesień, w cyklu 5 spotkań

8

Andrzejki w świetlicy???

27 listopada