W sierpniu 2023 r., do ogólnopolskiego konkursu „Przyjazna Wieś” zostały złożone dwa projekty, zrealizowane ze środków PROW, które nasze – sulistrowickie organizacje pozarządowe pozyskały za pośrednictwem LGD Ślężanie. Były to: Koncert patriotyczny z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej z KGW i Rewitalizacja rynku w Sulistrowicach ze Stowarzyszenia Sulistrowice.
 
I…. zajęliśmy II miejsce w kategorii „Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna” – za rewitalizację ryneczku 😁 Nagroda to 8.000 zł i pamiątkowy witraż z dyplomem.
 
Wyrazy uznania dla wszystkich zaangażowanych Sulistrowiczan i sympatyków w odnowę naszego serca wsi ❤️
 
W linkach informacja o konkursie i historia rewitalizacji ryneczku w Sulistrowicach: