Na terenie naszej wsi, przy zjeździe z głównej ulicy możemy zobaczyć dość często jeden z poniższych znaków. Co te znaki oznaczają? Formalnie jest to znak B-18, który zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. W praktyce oznacza to, iż w ul. Krótką nie powinny wjeżdżać pojazdy o wadze większej niż 12 t, a w ul. Długą cięższe niż 8t. Dlaczego?
Konstrukcja nawierzchni drogi ma wiele warstw, wymiarowanych pod określone obciążenie. Jeżeli wjedzie na nie pojazd o większej wadze spowoduje to ich odkształcenie. W dłuższej perspektywie oznacza zmianę równej jezdni w garbaty koszmar – możemy to właśnie prześledzić wzdłuż ul. Krótkiej. A żeby zrozumieć jak postępuje to zjawisko, wystarczy wyobrazić sobie kilka warstw kolorowej plasteliny, po której jeździ zbyt ciężki pojazd.
W przypadku dróg o nawierzchni z kruszywa, tak jak jest to w ciągu wielu ulic na terenie naszej wsi – występują podobne zjawiska, ale mogą być jeszcze bardziej spektakularne – od osuwania się części jezdni, przez obniżanie się jej części i zasypywania rowów po zakopanie się po osie ciężkiego pojazdu.
Nie zapominajmy też o mostkach i przepustach pod jezdnią. One też mają określoną nośność i pod zbyt dużym ciężarem mogą się po prostu zerwać.
Na etapie budowy czasem konieczne jest przewiezienie ciężkiego materiału bezpośrednio na budowę. Opcji jest kilka – można podzielić transport na mniejsze partie. Można też uzgodnić transport z lokalnym kierowcą, który posiada odpowiednie zezwolenie od zarządcy drogi – Gminy Sobótka lub Powiatu Wrocławskiego. Ostatecznie można też zwrócić się bezpośrednio do zarządcy o wydanie zezwolenia na taki przejazd. Dlaczego warto to zrobić? Zezwolenie wydawane jest bez opłaty, a gmina ma informacje o faktycznym obciążeniu danej ulicy i z większym prawdopodobieństwem podejmie się wzmocnienia nawierzchni, jeśli będzie widzieć że korzysta z niej wielu mieszkańców.
I niestety, poza marchewką, jest też kij. Wjazd na drogę pojazdem o masie większej niż dozwolona, jest objęty karą finansową w wysokości 5 tys. zł. To niemała kwota i może warto pochylić się nad tą kwestią, kiedy planujemy przewóz czegoś ciężkiego.
 
Jeżeli widać, że ktoś niszczy drogę, to przypadki naruszeń tonażu na drogach gminnych (pewnie najlepiej zrobić zdjęcie pojazdu z nr tablicy rejestracyjnej) można zgłosić:
Gmina Sobótka: drogi@sobotka.pl lub
Powiat Wrocławski: wdit@powiatwroclawski.pl
 
Przykro nam, ale w sytuacji, gdzie nie ma funduszy na gruntowny remont dróg,
musimy chronić to co mamy.